Workshop:กระถางต้นไม้

201606-WS-01-01

กระถางต้นไม้ทรงกระบอก กรุด้วยหินอ่อนสองลาย วางอยู่ข้างทางเดินที่ปูด้วยหินแกรนิตสีเทา ปลูกไม้ใบดูร่มรื่นตลอดทางเดิน คือ เวอร์คชอป ประจำสัปดาห์นี้201606-WS-01-02

ขั้นที่ 1 : สร้างโมเดลกระถางต้นไม้

เริ่มต้นด้วยการใช้คำสั่ง Circle (ขนาดตามใจผู้สร้าง)เพื่อสร้าง Path ก่อน จากนั้นใช้คำสั่ง Line สร้าง Face รูปร่างตามตัวอย่าง สำหรับรูปร่างที่สร้างขึ้นมานั้น ก็คือรูปตัดขวางของกระถางต้นไม้นั่นเอง โดยผู้ใช้สามารถสร้างรูปร่างได้ตามต้องการ

เพื่อให้สวยงาม ใช้คำสั่ง Arc(สร้างส่วนโค้ง)เพิ่มเติมตามมุมของรูปร่างที่สร้างขึ้นมาดังรูป

201606-WS-01-03จากนั้นเลือกลบเส้นประกอบมุมเพื่อสร้างให้เกิดมุมโค้งได้ผลดังรูปด้านล่าง การวางตัวของพื้นผิว(รูปร่าง)ที่สร้างขึ้นจะต้องอยู่ในตำแหน่ง 1/4 ของวงกลมที่ทำหน้าที่ path ด้วย เพราะจะมีผลต่อโมเดล 3D ที่เกิดขึ้น แนะนำให้ move มาวางในตำแหน่งนี้

201606-WS-01-04

เมื่อองค์ประกอบครบแล้ว ไปที่คำสั่ง Follow Me(ดู Instructor) ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเลือกพื้นผิว(Face)
  2. คลิกเลือก Path
  3. ลากเม้าส์ตามเส้นรอบวงpath จนครบหนึ่งรอบเพื่อให้เกิดรูป3D ขณะลากเม้าส์ให้สังเกตว่ามีโมเดลเกิดขึ้นตามแนวการลากเม้าส์ตามเส้น path

201606-WS-01-05

จบขั้นตอน Follow Me ได้โมเดลกระถางต้นไม้ตามรูปด้านล่าง โมเดล3Dที่สร้างขึ้นอาจจะหน้าตา ต่างจากตัวอย่างได้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่สร้างว่ามีหน้าตาอย่างไร

201606-WS-01-06

ขั้นที่2:เพิ่มความสมจริงด้วยวัสดุ(Materials)

ใส่วัสดุให้โมเดลด้วยคำสั่ง ถังสี(Instructor :Paint Bucket) ให้เลือกวัสดุที่มีอยู่ในกลุ่ม Brick and Cladding เลือกใส่ลงไปในโมเดลตามชอบ ตัวอย่างใส่สองวัสดุลงไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ หลังจากนี้เราก็จะได้กระถางต้นไม้ สไตล์เรามาเป็นต้นแบบแล้ว 1 ชิ้น

201606-WS-01-07

ขั้นที่3:เพิ่มองค์ประกอบอื่นและจัดมุมมอง

กระถางต้องการต้นไม้ Sketch Up มีให้ดาวน์โหลดฟรีที่ 3D Warehouse เลือกดาวน์โหลดลงในงานโดยตรงได้เลย เมื่อได้ต้นไม้มาแล้วนำไปวางในกระถางด้วยคำสั่ง Move และทำซ้ำให้ได้สัก 2 ชุด นอกจากนั้นเพื่อความสมจริงในการพรีเซ้นต์สร้างพื้นผิวด้วยคำสั่งLine และใส่วัสดุ(materials)เพื่อทำเป็นพื้นทางเดิน และสนามหญ้าดังรูป

201606-WS-01-08

หลังจากนั้นใช้คำสั่ง Orbit (Instructor : Orbit) ปรับมุมมองเพื่อให้ได้มุมที่น่าสนใจดังรูป เป็นอันเสร็จครับ

201606-WS-01-01

ลองฝึกฝีมือกันดูสนุกๆนะครับ

logo2016

 

Sketch Up Instructor:Follow Me

animation-followme

เครื่องมือ Follow Me

ใช้สำหรับสร้างโมเดล 3D โดยการสร้างพื้นผิวให้วิ่งไปตามแนวเส้น Path

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.สร้างเส้นเพื่อกำหนดแนวขอบเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Path

2.สร้างพื้นผิว(รูปร่าง)ตามต้องการ แต่ต้องมีระนาบตั้งฉากกับเส้น Path

3.คลิก เลือกเครื่องมือ Follow Me

4.คลิก ที่พื้นผิว(รูปร่าง)ที่สร้างไว้แล้ว

5.ลากเคอร์เซอร์ไปตามเส้น Path จนสุด

6.คลิก อีกครั้งเพื่อจบขั้นตอน

7.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Alt :เพื่อใช้เส้นรอบรูปของ พื้นผิว(รูปร่าง) ทำหน้าที่เป็นเส้น Path

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

คอร์ส Basic Sketch Up 900 เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

 

 

 

Sketch Up Instructor:Push/Pull

animation-pushpull.gif

 

เครื่องมือ Push/Pull

ใช้สำหรับ ดึงหรือดัน(Push/Pull) พื้นผิว(face) ของโมเดล เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดชิ้นงาน

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.นำเคอร์เซอร์ไปวางเหนือพื้นผิวที่ต้องการใช้คำสั่ง

2.คลิกเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กำหนดจุดเริ่มต้น เพื่อเลื่อนไปในทิศทางดึงหรือดัน เพื่อปรับรูปทรงชิ้นงาน 3D

3.คลิกอีกครั้งเพื่อจบคำสั่งเมื่อได้รูปทรงที่ต้องการ

4.กดคีย์ ESC ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่ง

 

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

Ctrl :เพื่อสร้างพื้นผิวเพิ่มเติม จากที่เลือกไว้

Alt : เพื่อให้ พื้นผิวที่อยู่ติดกันมีการปรับรูปร่างตามพื้นผิวที่เลือกด้วย

เพื่อความเข้าใจให้สังเกตภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยครับ

คอร์ส Basic Sketch Up 900 เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

SKP Instructor : Paint Bucket

animation-paint.gif

เครื่องมือ Paint Bucket

ใช้สำหรับใส่ สี หรือ วัสดุ(Material) ให้กับชิ้นงาน

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.เลือกเครื่องมือ Material Library จะพบ list ของแฟ้ม ที่แบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทวัสดุ

2.เลือกวัสดุที่จะใช้จาก Material Library

3.คลิกที่ผิววัตถุด้านที่ต้องการใส่วัสดุ

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดวัสดุ

ปุ่ม Ctrl : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่เชื่อมต่อ ผิววัตถุ ที่ คุณคลิกโดยใช้รายละเอียดวัสดุเดียวกัน

ปุ่ม Shift + Ctrl  : เพื่อเปลี่ยนสี ผิววัตถุทั้งหมดที่อยู่ติดกัน

ปุ่ม Alt : คัดลอก ผิววัตถุจากชิ้นงานตัวอย่าง

คอนเทนต์ที่ใช้เครื่องมือนี้สร้าง shop front ง่ายๆ

logo2016

SKP Instructor : Orbit

animation-orbit

เครื่องมือ Orbit

วิธีการใช้เครื่องมือ

1.คลิกเมาส์ที่บริเวณใดก็ได้ในพื้นที่ทำงาน

2.ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ เพื่อเป็นการหมุนการมองรอบชิ้นงานแบบ realtime

คีย์ลัดเพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกให้คำสั่ง

ปุ่ม Shift : เพื่อเปลี่ยนเป็นคำสั่ง Pan

ปุ่ม Ctrl : ปรับให้ระนาบการมองเปลี่ยนแปลงจากระนาบปกติ

logo2016