กฏมือขวา ข้อที่ 2

keep-calm-and-use-the-right-hand-rule-9

คงยังจำเรื่อง กฏมือขวา ข้อที่ 1 ได้อยู่นะครับ วันนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของ กฏมือขวา ข้อที่ 2 กัน ก่อนอืนชูมือขวาขึ้นมาแล้วกำมือเหมือนยกนิ้วโป้งขึ้น(Thumb Up) ดังรูป

Thumbs up

Thumbs up

เมื่อเรายกหัวแม่มือขึ้น ให้เปรียบเสมือน แกนหมุน ส่วนปลายนิ้วทั้ง 4 เปรียบเสมือนทิศทางในการหมุน ทิศทางเดียวกับการกำมือ มีค่าเป็น บวก + ทิศทางตรงข้ามกับการกำมือ มีค่าเป็น ลบ –

rhr

กฏนี้ใช้เมื่อต้องการหมุน UCS ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการหมุน UCS จากตำแน่ง ปกติให้ไปขนานเพื่อทำงานบนด้าน A ดังรูป

UCS-1-1

เราจะต้องหมุน UCS เพื่อจับแกน Y ตั้งขึ้น ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน X เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน X การจับ Y ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นบวก เนื่องจากการหมุนเป็นทิศเดียวกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-2

พบว่า UCS ยังไม่ขนานกับด้าน A เราจะต้องหมุน UCS อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแกน X ไปทางขวา ด้วยการใช้คำสั่ง UCS เลือกแกน Y เป็นแกนหมุน ตามกฏมือขวา หัวแม่มือชี้ไปทิศทางเดียวกับแกน Y การเลื่อน X ตั้งต้องใส่ค่ามุม 90 องศาเป็นลบ เนื่องจากการหมุนเป็นทิศสวนทางกับปลายนิ้วทั้ง 4 เสร็จแล้วได้ผลดังรูป

UCS-1-3

พบว่าUCS หมุนมาขนานกับด้าน A ทำให้สามารถทำงานบนด้านนี้ได้ เรียกว่าระนาบทำงาน ลองสร้างเพื่อให้เกิดผลงานดังรูป

การหมุน UCS ต้องอาศัยการฝึกทำบ่อยๆเพื่อความเข้าใจ อาจลองสร้างรูปทรงแล้วหมุน UCS เพื่อไปทำงานตามระนาบต่างๆดูครับ

logo2016

 

คำสั่ง Point

MP-01

(Multiple)Point หรือ จุด เป็นคำสั่งในกลุ่ม Draw คิดว่ามีคนสงสัยในคำสั่งนี้มากพอสมควร ว่าใช้สำหรับทำงานอะไร ถ้าจะใช้ point เอาไว้สร้างชิ้นงานคงไม่เหมาะ เพราะงานคงออกมาเป็นเส้นที่ลากโดยจุด และไม่มีใครทำกันแบบนั้นกัน

แล้วประโยชน์ของคำสั่งนี้คืออะไร Point ในที่นี้หมายถึงจุดอ้างอิงนั่นเอง การสร้างจุดอ้างอิงนั้นเราทำเมื่อต้องการแบ่งชิ้นงานออกเป็นส่วนๆ เช่น มีเส้นตรงหนึ่งเส้น ต้องการแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน จุดที่แบ่งนี่แหละที่จะใช้ point เป็นจุดอ้างอิง

ดังนั้น Point ที่จะใช้อ้างอิงได้ ต้องมีหน้าตาที่เห็นได้ชัดเจนกว่าจุดธรรมดา เราต้องเปลี่ยนรูปแบบจุด หรือ Point Style ให้เปลี่ยนจากแบบปกติ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยน Point Style คือ ddptype เมื่อพิมพ์คำสั่งแล้วได้หน้าต่างดังรูป

MP-02 พบว่ามีหลายรูปแบบให้เลือก คลิกที่ช่อง Style ที่ต้องการใช้

MP-03

คราวนี้ลองลากเส้นตรงแนวนอนมาเส้นนึง ยาวเท่าไหร่ก็ได้ แล้วเลือกคำสั่ง Divide ดังรูป

DV-01

Object to divide เลือกที่เส้นตรง จากนั้นใส่ค่า Number of segments เป็น 4 (หมายถึง แบ่งเป็น 4 ส่วน)

DV-02

ได้ผลดังรูป คือ เส้นถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน อ้างอิงด้วย points ใน style ที่เลือกไว้

DV-03

ดังนั้นคำสั่ง Point จึงเป็นคำสั่งในการสร้างจุดอ้างอิง โดยใช้ร่วมกับคำสั่งอื่น การกำหนด Point Style ทำได้โดยการใช้คำสั่ง ddptype ครับ

logo2016

UCS แบบ 3 จุด

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

เมื่อทำงาน 3 มิติ ด้วย AutoCAD ต้องเข้าใจก่อนว่า มีระนาบในการทำงานเพิ่มขึ้นจากการทำงานแบบ 2 มิติ เพราะใน 2 มิติ มีแต่กว้าง และยาว ระนาบเดียว เรียกว่า XY Plane ซึ่งหมายถึงระนาบที่ทำงานได้

เมื่อเปลี่ยนการมองมาเป็น 3 มิติ หรือ Isometric จะเห็นว่ามีระนาบเกิดขึ้นอีกหลายด้าน ดังรูป

UCS1

ไอคอนที่จะคอยเตือนให้ผู้ใช้ทราบสถานะของการทำงานคือ UCS (User Co ordinate System) Icon  นอกจากแสดงแกน XYZ ตามกฏมือขวา 1 แล้ว ยังแสดงระนาบที่ทำงานได้อีกด้วย โดยให้สังเกตว่า ถ้าแกน XY ขนานกับระนาบใด แสดงว่าระนาบนั้นเป็นระนาบที่ทำงานได้ 

หากต้องการเปลี่ยนระนาบการทำงานใหม่ ต้องทำการหมุน  UCS Icon เพื่อเปลี่ยนระนาบไปขนานกับด้านที่ต้องการทำงาน ด้วยการใช้ คำสั่ง UCS ดังรูป จากนั้นเลือก ทางเลือก 3 points

UCS2

ให้กำหนดจุดที่ 1 ตามรูป ด้านล่าง

 

UCS3

จากนั้นต่อเนื่องไปยังจุดที่ 2 และ 3 ตามรูป

UCS4

เมื่อครบ 3 จุดแล้วจะพบว่า UCS Icon เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นตามรูปด้านล่าง

UCS5

สังเกตนะครับว่า แกน XY ได้หมุนไปติดกับอีกระนาบนึง ทำให้สามารถสร้างรูปวงกลมขึ้นที่ระนาบนี้ได้ ทั้งที่แต่เดิมทำไม่ได้ เราเรียกระนาบที่ทำงานได้ว่า XY Plane ครับ

ลองทำงานต่อไป หลังจากสร้างวงกลมขึ้นมา แล้วลองใช้คำสั่ง Extrude เพื่อสร้างให้ วงกลม เป็นทรงกระบอก solid และ Subtract กับชื้นงานหลักได้ผลงานดังรูป

UCS6UCS7

การหมุน UCS แบบ 3 จุดนี้ มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน มีหลักง่ายๆคือ

จุดที่ 1 คือ จุดเริ่มต้นของ UCS

จุดที่ 2 คือ จุดปลายของแกน X

จุดที่ 3 คือ จุดปลายของแกน Y

ลองฝึกใช้คำสั่งนี้เพื่อความเข้าใจครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

ระบบพิกัด AutoCAD 1

การทำงานแบบ 3 มิติใน AutoCAD เกิดจากการประสานการทำงานระหว่าง ระบบแกน(Axis) ระบบพิกัด(Co ordinate System) และมุมมองชิ้นงาน(Viewpoint) ผู้ใช้ต้องเข้าใจสามเรื่องนี้ เบื้องต้น เพื่อสั่งการทำงานได้ถูกต้อง

เคยกล่าวถึง ระบบแกนและการเปลี่ยนมุมมองมาแล้วในบทก่อนๆ ตอนนี่มาถึงเรื่องของ ระบบพิกัด(Co ordinate System) กันบ้าง คำว่า พิกัด หมายถึงการบอกตำแหน่ง หรือจุด ใดๆที่เกิดจากการตัดกันของแกน ใน AutoCAD แสดงด้วยค่า x,y (2 มิติ) และ x,y,z (3 มิติ) หรือเรียกว่า พิกัดคาร์ทีเชียน

โปรแกรมจะเริ่มการลากเส้นหรือรูปร่างจาก พิกัดเริ่มต้น ไปยังพิกัดต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จ การระบุความยาว หรือระยะทางของเส้น ทำแบบต่อจากจุดเริ่มต้น เรียกว่า offset world (@) เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10,0 (x=10,y=0)เพราะแกนในแนวนอนคือแกน X แล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย

นอกจาก AutoCAD ยังใช้ ระบบพิกัดแบบโพลาร์ ช่วยในการสร้างงานอีกด้วย ระบบพิกัดแบบนี้พูดง่ายๆคือการใช้มุมองศาเป็นผู้ช่วยกำหนดทิศทาง โดยมุมองศาจะเพิ่มขึ้นในทิศทวนเข็มนาฬิกาตามรูป

ระบบพิกัดเชิงขั้ว

ระบบพิกัดเชิงขั้ว

ตัวอย่าง การระบุพิกัดแบบนี้ เช่น เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ 10<0 (x=10,0 องศา)เพราะแกนในแนวนอนทำมุม 0 องศาแล้ว enter จบคำสั่ง ก็จะได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย 

ถ้าเราต้องการสร้างสีเหลี่ยมขนาด 10 x 20 หน่วย ด้วยเส้นตรงล่ะต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นที่จุด 0,0 (x=0,y=0) ลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10<0 (x=10,0 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วย ต่อด้วย ลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20<270 (y=20,270 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย

จากนั้นลากเส้นต่อไปในแนวนอน ยาว 10 หน่วย คือ @10<180 (x=10,180 องศา)ได้เส้นตรงแนวนอนยาว 10 หน่วยไปทางด้านซ้าย และลากเส้นต่อไปในแนวตั้ง ยาว 20 หน่วย คือ @20<90 (y=20,90 องศา)ได้เส้นตรงแนวตั้งยาว 20 หน่วย ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมปิด ขนาด 10 x 20 หน่วย

ติดตามตอน 2 ครับ

ระบบพิกัด AutoCAD 2

logo2016

แนะนำ Draftsight

draftsight

DraftSight โปรแกรม CAD ฟรี มีดีกว่าที่คิด

สำหรับโปรแกรม CAD นอกจาก Auto CAD แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า มีโปรแกรมอื่นที่เป็นทางเลือกอีก เพราะเรื่องราคานั้นเป็นข้อจำกัดของบริษัทที่ไม่มีงบประมาณ หรือกลุ่มฟรีแลนซ์ที่อยากใช้โปรแกรมที่ถูกต้องเพราะบางครั้งการติดต่องานเรื่องลิขสิทธิ์อาจทำให้พลาดงานสำคัญได้

วันนี้ cad-com.net ขอแนะนำ DrafSight โปรแกรมสุดคูลจาก Dassaultเจ้าของ CATIA และ Solidswork ที่ออกมาให้โหลดฟรี
ผ่านทางเวปไซต์ https://www.3ds.com

ที่บอกว่า DrafSight เป็นโปรแกรมสุดคูล นั้นก็เพราะว่านอกจากแจกฟรีแล้ว DrafSight ยังทำงานได้ด้วยชุดคำสั่งเดียวกับ Auto CAD ด้วยนั่นหมายความว่า user เปลี่ยนมาใช้ DrafSight ได้เลยน่ะสิ แถมยังเปิดแก้ไขงาน ฟอร์แมต dwg ที่สร้างจาก Auto CAD ได้อีกด้วยแจ๋วไม๊ล่ะครับ
cad-com.net กำลังจะมี รีวิว โปรแกรม DrafSight ให้ชมกันเร็วนี้นะครับ ติดตามกันให้ได้ แต่ถ้ารอไม่ไหวจะไปโหลดมาลองใช้ก่อนก็ได้เลยที่
https://www.3ds.com/products-servi…/draftsight-cad-software/

หรือลองดูวิดีโอเกี่ยวกับ Draftsight จาก cadcomchannel ครับ

 

logo2016

คำสั่ง Chamfer

คำสั่ง chamfer ใน AutoCAD เอาไว้ลบมุมแบบตรงของด้านประกอบมุม 2 ด้าน โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนดระยะที่ต้องการ เป็นค่า D1 และ D2 ลองดูวิดีโอเพื่อความเข้าใจครับ

นำไฟล์ที่เคยทำไว้ มาให้ชมกัน

 

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016

AutoCAD ออนไลน์

โปรแกรมยอดฮิตตลอดกาล สำหรับคนทำงานเขียนแบบ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม มีเทคนิคมากมาย  cad-com.net ที่จะช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากประสบการณ์การทำงานจริง ทำให้ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพ ติดตามได้ที่นี่

CAD ทักษะสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ ตอนที่1

CAD ทักษะสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 2

CAD ทักษะสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ 3

คำสั่ง Edit polyline

มองแบบ 3มิติ

เรื่องของแกน X,Y,Z

กฏมือขวา ข้อที่ 1

คำสั่ง Chamfer

ระบบพิกัด AutoCAD 1

คำสั่ง Point

UCS แบบ 3 จุด

Array:Polar

สร้างรูปทรง Solids

ตัดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Subtract

Annotate:Dimension การบอกขนาด ตอนที่ 1

Array:Rectangular

AutoCAD : คำสั่ง Slice

AutoCAD : คำสั่ง UCS

AutoCAD : Linetype

AutoCAD : Quick Calc

AutoCAD : 3D Align

AutoCAD: Isometric view

พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP

ระบบแกน  คือ พื้นฐานสำคัญก่อนเริ่มใช้งาน SketchUP
ก่อนใช้งาน SketchUP สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมกลุ่ม เวคเตอร์ (กลุ่มที่ต้องการการบอกขนาดและทิศทางในการสร้างชิ้นงาน)มาก่อน อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับ ระบบแกน (Axis System ) กันก่อน เนื่องจากผู้ใช้ต้องเป็นผู้ระบุแนวแกนในการสร้างชิ้นงาน สามมิติ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อขนาดของชิ้นงานนั้น รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆที่จะตามมาด้วย เช่น ต้องการสร้างห้องขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ขึ้นมาสักห้องหนึ่ง ผู้ใช้เองต้องวางแผนว่าห้องจะวางตำแหน่งอย่างไร หันหน้าไปทางด้านใด เป็นต้น
แกนในการทำงานจะถูกระบุใน SketchUP โดยอัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้นโดยอ้างอิงกับแกนทั้งสามคือ X / Y / Z ที่ทำมุมฉากต่อกัน (Tripod) ) การทำมุมต่อกันของสามแกนนี้เป็นไปตามกฏมือขวา (Cartesian Coordinate System Right-Hand Rule) ดังรูป แกนทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้เสมอ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปอบ่างไร
ใน SketchUP จะแสดงแกนทั้งสามด้วยเส้นสีแดง = X เส้นสีเขียว = Y เส้นสีน้ำเงิน = Z ปรากฎบนพื้นที่ทำงานเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงในการสร้างชิ้นงาน โดยจะเรียกว่า Axes เพื่อความเข้าใจแนะนำให้ศึกษาเพื่อมเติมจากวีดิโอ คลิกที่ลิงค์ได้เลยครับ
www.youtube.com/watch?v=hKKdf046j5o

วีดิโอ โดย Aidan Chopra

logo2016

คำสั่ง Edit polyline

การเชื่อมต่อเส้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นชิ้นงานเดียว ด้วยคำสั่ง Edit polyline หรือ pedit มีขั้นตอนยังไงดูได้จาก video นี้

ช่วยในการสร้างรูปร่างงานที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากบางชิ้นงานต้งประกอบมาจากเส้นต่างๆมาเชื่อมต่อกัน เมื่อดูวิดีโอแล้วลองลงมือทำตาม จะเข้าใจมากขึ้นครับ

คอร์ส AutoCAD StartUp เปิดแล้ว คลิกที่นี่เลย

logo2016