Survey:ท่านต้องการให้ cad-com.net เพิ่ม content เรื่องใด

ปี2019นี้เราอยากทราบความเห็นของทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงคอนเทนต์ใหม่ครับ แค่คลิก link เพื่อตอบแบบสอบถามสั้นๆ ความเห็นของทุกท่านมีค่าสำหรับเราครับ

แบบสำรวจความเห็นผู้ใช้ cad-com.net

หรือสแกน QR Code

qr_code_vwjk8t6

logo2016