สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้

View this email in your browserสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์
SOLIDWORKS ของแท้
ท่านรู้หรือไม่ว่า 66% ของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ*


ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือซอฟต์แวร์เถื่อน คือ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่
ถูกนำมาใช้ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือซอฟต์แวร์ของแท้ที่ถูกนำมาดาวน์โหลด แชร์ จำหน่าย หรือติดตั้งหลายสําเนา นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ การติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่งชุดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การแชร์รหัสใบอนุญาตและรหัสเปิดใช้งานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ หากพบว่าองค์กรใดใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมีโทษปรับระหว่าง 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทําเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้า ผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับต้ังแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือต้องโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือท้ังจําทั้งปรับ

*แหล่งข้อมูลจาก: 2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity Across the Globe – The Software Alliance

ความเสี่ยงต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์เถื่อน การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนจะทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจต้องเผชิญความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและทางด้านเทคโนโลยี ดังนี้  ความเสี่ยงต่อมาตรการลงโทษทางแพ่งและการดำเนินคดีทางอาญามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทุนทรัพย์ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
ความเสี่ยงต่อการเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์และมัลแวร์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของท่านตกอยู่ในอันตราย ความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดข้องของระบบและการล่มของเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจลดลงและเกิดความสูญเสียโอกาสต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิค การอัปเดทที่
สำคัญ การอัปเกรดเวอร์ชั่น และข้อมูลเอกสารทางเทคนิค  ปกป้องตนเอง ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้บริโภคจะซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนโดยไม่รู้ตัว บ่อยครั้งที่ตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องได้

เสนอขายซอฟต์แวร์เถื่อนพร้อมด้วยแพคเกจที่ดึงดูดใจเพื่อหลอกล่อให้ลูกค้าที่ไม่รู้เท่า
ทันหลงซื้อ หลีกเลี่ยงตลาด marketplace ออนไลน์ เว็บไซต์และเครือข่ายแบบ
peer to peer ที่เสนอซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ให้ใช้ฟรีหรือเสนอขายในราคาลด
พิเศษ

ซื้อซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้โดยตรงจาก Dassault Systèmes SolidWorks Corporation หรือผ่านทางตัวแทนจำหน่าย SOLIDWORKS ที่ได้รับการรับรองอย่าง
ถูกต้องเท่านั้นดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management) และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อจัดการวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ใน บริษัทของท่านและลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องที่เป็นผลมาจากประเด็นการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด 

รายงานเบาะแสตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ท่านสงสัยว่า
อาจจะจำหน่ายหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เถื่อน

อ่าน FAQs ของเรา เพื่อปกป้องตัวท่านเองจากความเสี่ยงของซอฟต์แวร์เถื่อนรับสิทธิ
ประโยชน์จากการใช้ 
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้ เพื่อ
สัมผัสคุณภาพ สมรรถภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งรับสิทธิเข้าถึง รีลีส
และอัปเกรดล่าสุด สิทธิพิเศษในการขอยกระดับ การสนับสนุนทางเทคนิคแบบสด ตลอดจนเข้าถึงทรัพยากรได้แบบครบวงจรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากประสบ
การณ์การออกแบบงาน 3D ของท่านอย่างคุ้มค่าที่สุด**โปรแกรม SOLIDWORKS
Subscription Serviceเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่าน
ได้แล้ววันนี้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้จากSOLIDWORKS สามารถติดต่อได้โดยตรงจาก Dassault Systèmes SolidWorks Corporationหรือ
ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย SOLIDWORKS ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องรายงานเบาะ
แสซอฟต์แวร์เถื่อน | ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง |

 คำถามที่พบบ่อยGET CONNECTED. TRADE IDEAS. NEVER MISS A THING.
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
อีเมล:generalinfo@solidworks.com